1. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ

BACKMED – е търговското наименование на S.C. SHOPPER KINGDOM S.R.L., юридическото лице от румънска националност, със седалище в Румъния, град Брагадиру, окръг Илфов, raul Vedea street nr. 6, с код за данъчна регистрация RO 33698318, регистрирана в Службата по търговския регистър под не. J23/2998/16.10.2014, телефон: 082 299 603.

Продавач – BACKMED

Купувач – може да бъде всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице или всяко юридическо лице, което прави поръчката.

Клиент – може да бъде всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице, което има или получава достъп до CONTINUT, чрез всякакви средства за комуникация, предоставени от BACKMED (електронен, телефонен и др.) или по съществуващо споразумение за потребителя между BACKMED и него.

Потребител – всяко физическо лице на възраст над 16 години или юридическо лице, регистрирано на Сайта, което, чрез приключване на процеса на създаване на Акаунта, е дало съгласието си за конкретните условия на сайта в раздел Общи условия.

Псевдоним – псевдоним, чрез който конкретен Потребител/клиент/купувач може да добавя съдържание към Сайта. Псевдонимът е свързан с Информацията за Сайта на потребителя/клиента/купувача под името "Потребителско име".

Профил – секцията на Сайта, състояща се от имейл адрес и парола, която позволява на Купувача да предава Поръчката и която съдържа информация за Клиента/Купувача и историята на Купувача в Сайта (Поръчки, данъчни фактури, Гаранционни стоки и др.). Потребителят носи отговорност и ще гарантира, че цялата информация, въведена при създаването на Акаунта, е точна, пълна и актуална.

Моята кошница – раздел от Сметката, който позволява на Купувача/Потребителя да добавя стоки или услуги, които желае да закупи в момента на добавяне или по-късно; Ако стоките или услугите не се закупуват към момента на добавянето, като направите поръчката, Купувачът/Потребителят ще се възползва от предоставената от Продавача услуга за проследяване на стоки и услуги чрез получаване на Търговски съобщения от Продавача.

Сайт – онлайн магазинът, хостван на уеб адреса BACKMED.bg и неговите поддомейни.
Поръчка – електронен документ, който се намесва като форма на комуникация между продавача и Купувача, чрез която Купувачът предава на Продавача чрез Сайта своето намерение да закупи стоки и услуги от Сайта.

Стоки и услуги – всеки продукт или услуга, изброени на Сайта, включително продуктите и услугите, посочени в Поръчката, които трябва да бъдат предоставени от Продавача на Купувача в резултат на сключеното Споразумение.

Кампания – действия за излагане за търговски цели, ограничен брой стоки и/или услуги с ограничен и предварително определен запас, за ограничен период от време, определен от Продавача.

Договор – представлява дистанционен договор, сключен между Продавач и Купувач, без едновременното физическо присъствие на продавача и Купувача.

Съдържание – представлява:
цялата информация на Сайта, която може да бъде посетена, видяна или достъпна по друг начин с помощта на електронно оборудване;
съдържанието на всеки имейл, изпратен от Продавача на Купувача по електронен път и/или други средства за комуникация;
всяка информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител/сътрудник на Продавача, Купувача, съгласно информацията за контакт, посочена или не от него;
информация, свързана със Стоките и/или Услугите и/или таксите, начислявани от Продавача за определен период от време;
информация, свързана със Стоките и/или Услугите и/или тарифите, налагани от трета страна, с която Продавачът е сключил споразумения за партньорство, в определен период;
свързани с Продавача, или други привилегировани данни на Продавача.

Преглед – писмена оценка от собственика или получателя на стока или услуга, оценка, основана на личния му опит и способност да прави качествени коментари и да каже дали стоката или услугата отговаря на спецификациите, посочени от производителя.

Оценка – как да изразите удовлетвореността на потребителя/клиента/купувача с даден продукт. Рейтингът се изразява като звезди, всяка От която Добро може да получи резултат от една звезда до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде свързана с прегледа на потребителя/клиента/купувача на дадена стока или услуга.

Коментар – Критично оценяване или наблюдение на преглед или друг коментар.

Въпрос – формулата за адресиране на други Потребители/Клиенти/Купувачи, за да се получи информация за стоките или услугите на тази страница.

Отговор – писмена информация, която се предава на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал Въпрос на Сайта на страницата на дадена Стока. Отговорът е обяснение, дадено от един потребител/клиент/купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в дискусия.

10. Документ – тези Общи условия.

Търговски съобщения – всякакъв вид изпратени съобщения (като например: електронна поща/SMS/телефон/мобилно предаване/уебпусшт/и т.н.)  съдържаща обща и тематична информация, информация за продукти, подобни или допълващи се с тези, които сте закупили, информация за оферти или промоции, информация за стоки и услуги, добавена в раздел "Моят профил/My Basket", както и други търговски съобщения, като например проучване на пазара и проучвания на общественото мнение.
Трансакция – осребряване или възстановяване на сума, получена от продажбата на стока и/или услуга от BACKMED, Купувач, чрез използване на услугите на картовия процесор, одобрени от Продавача, независимо от начина на доставка.

Зелен герб - стойността, изразена в леи, платена от Продавача на оторизираното дружество при поемане на дейности по събиране, транспортиране и оползотворяване/рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както е предвидено в действащото законодателство.

Спецификации – всички спецификации и/или описания на стоки и услуги, както е посочено в тяхното описание.

Плащане с карта – платежна услуга, предоставяна от обработващия плащанията, интегрирана в Сайта, достъпна за Клиенти, Потребители и/или Купувачи чрез Сайта с цел извършване на плащане с онлайн карта.

 
2. 2. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ
2.1. С регистрирането на Поръчка на Сайта Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон или електронна поща), чрез която Продавачът извършва търговските си операции.
2.2. Полученото от Купувача уведомление след извършване на поръчката служи като информация и не представлява приемането на Поръчката. Това уведомление се извършва по електронен път (електронна поща) или по телефона.
2.3. По обосновани причини, Продавачът си запазва правото да променя количеството на стоките и/или Услугите в Поръчката. Ако промените количеството стоки и/или Услуги в Поръчката, вие ще уведомите Купувача на имейл адреса или телефонния номер, предоставен на Продавача при извършване на поръчката и ще върнете заплатената сума.
2.4. Договорът се счита за сключен между продавач и Купувач в момента на получаване от купувача от Продавача, чрез електронна поща и/или SMS на известието за пратката на Поръчката.
2.5. Документът и информацията, предоставени от Продавача на Сайта, ще формират основата на Договора, в допълнение към гаранционния сертификат, издаден от Продавача или доставчик на Продавача за Закупените стоки.

3. 3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ
3.1. Достъпът до поръчката е разрешен на всеки Потребител/Купувач.
Поради основателни причини BACKMED си запазва правото да ограничи достъпа на Потребителя/Купувача с цел извършване на поръчка и/или някои от приетите начини на плащане, ако счита, че въз основа на поведението или дейността на потребителя/Купувача на Сайта, неговите действия биха могли по някакъв начин да засегнат BACKMED. Във всеки от тези случаи, Потребителят/Купувачът може да се свърже с отдела за връзки с клиенти на BACKMED, за да бъде информиран за причините за прилагането на горепосочените мерки.

3.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез пряко взаимодействие с Продавача, включително чрез онлайн поддръжка (Чат на живо) или чрез адресите, посочени в раздел "Контакт" на Сайта. Продавачът е свободен да управлява получената информация, без да е необходимо да я оправдава.
3.3 В случай на необичайно голям обем трафик от интернет мрежа, BACKMED си запазва правото да поиска от Потребителите/Купувачите ръчно да въведат кодове за валидиране на captcha, за да защитят информацията в сайта.

3.4. BACKMED може да публикува на Сайта информация за Стоки и/или Услуги и/или промоции, практикувани от нея или от друга трета страна, с която BACKMED е сключила споразумения за партньорство, в рамките на определен период от време и в рамките на наличните наличности.

3.5. Всички такси, свързани със стоките и/или услугите, представени на Сайта, са изразени в леи (BGN) и включват ДДС.

3.6. При условията, предвидени от закона, цената на електронните стоки, изписани на Сайта, включва "Зеления печат" (Green Stamp Duty Stamp Duty Stamp Duty). Ако Потребителят/Купувачът поиска подробности за точната сума, добавена към цената на Стоката, той/тя ще се свърже с отдела за връзки с клиенти BACKMED.

3.7. В случай на онлайн плащания Продавачът не носи отговорност за допълнителни разходи, направени от Купувача, включително, но не само таксите за превалутиране, прилагани от банката-издател на картата му, ако валутата на емисията му се различава от BGN. Отговорността за това действие се носи само от Купувача.

3.8 Цялата информация, използвана за описание на Стоките и/или Услугите, налични на Сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации и др.) не е договорно задължение от страна на Продавача, което се използва изключително за целите на представянето.
3.9. След 14 (четиринадесет) дни след закупуването на стока или услуга, Купувачът ще бъде помолен да регистрира Рецензия, свързана с Закупената стока или услуга. Заявката ще бъде изпратена на имейл адреса, въведен от Купувача в сметката. По този начин Купувачът допринася за информирането на други възможни Потребители/ Клиенти/Купувачи на Сайта и участва активно в разработването на нови Услуги и в най-пълна степен на характеристиките на стоките.
 
4. 4. ЦЕСИЯ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Продавачът може да възложи и/или подизпълните трети лица за Услугите, свързани с изпълнението на Поръчката, с информация за Купувача, без съгласието на купувача. Продавачът винаги ще бъде отговорен пред Купувача за всички договорни задължения.

5. 5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
5.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включително, но не само лого, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на Сайта, е изключителна собственост на BACKMED, което е запазено за всички права, получени в това отношение пряко или косвено (чрез лицензи за ползване и/или публикация).
5.2. Клиентът/Купувачът/Потребителят не е позволено да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, промяна и/или друга промяна, употреба, обвързващо, експозиция, включване на каквото и да е Съдържание във какъвто и да е друг контекст, различен от този, предвиден от BACKMED, включване на каквото и да е Съдържание извън Сайта, премахване на знаци, които означават авторското право на фона върху Съдържанието, както и участие в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, направени чрез възпроизвеждане, промяна или показване на Съдържанието, с изключение на изричното писмено съгласие на BACKMED.
5.3. Всяко Съдържание, до което Клиентът/Купувачът/Потребителят има и/или получи достъп по какъвто и да е начин, е предмет на Документа, ако Съдържанието не е придружено от конкретно и валидно споразумение за използване, сключено между BACKMED и него, и без никаква подразбиращи се или изрично формулирани гаранции от BACKMED по отношение на това Съдържание.
5.4. Клиентът/Купувачът/Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържание само за лични или нетърговска цел, само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.
5.5. Ако BACKMED даде на Клиента/Купувача/Потребителя правото да използва във формата, описана в отделно споразумение с потребителя, определено съдържание, до което Клиентът/Купувачът/Потребителят има или получава достъп в резултат на настоящото споразумение, това право се отнася само до съдържанието, определено в споразумението, само през периода на съществуването му или на тези съдържания на сайта или периода, определен в споразумението, в съответствие с определените условия, ако те съществуват и не представляват договорно задължение от страна на този Клиент/Купувач/Потребител или всяко друго трето лице, което има/получи достъп до това съдържание, по всякакви начини и което може да бъде или се засяга по какъвто и да е начин като резултат от такова съдържание, като резултат от това съдържание, по какъвто и да е начин, като резултат от това съдържание, като резултат от това съдържание е било възможно да бъде или да бъде накърнено по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или се нарушава по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или да бъде накърнено по какъвто и да е начин като резултат на това съдържание, което може да бъде или да бъде накърсвано по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или да бъде накърсвен по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или да бъде накърнено по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или да бъде накърнено по какъвто и да е начин като резултат от това съдържание, което може да бъде или да бъде накърнено по какъвто и да е начин в резултат , по време или след изтичане на договора с потребителя.
5.6. Никакво Съдържание, предавано на клиента, Потребителя или Купувача, чрез каквито и да е средства за комуникация (електронна, телефонна и т.н.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или гледане, не представлява договорно задължение от страна на BACKMED и/или на обратно ползвател на служителя на BACKMED/предварително състояние, който е прехвърлил прехвърлянето на Съдържанието, ако има такова, към това съдържание.
5.7. Всяко използване на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от настоящия Документ или придружаващото споразумение с потребителя, ако има такова, е забранено.
 
6. 6. Команда
6.1. Клиентът/Купувачът може да прави Поръчки на Сайта, като добави желаните стоки и/или Услуги в количката за пазаруване и завърши Поръчката чрез плащане по изрично посочени начини. След като бъде добавен към количката, е налична за покупка стока и/или услуга, доколкото има наличност за нея. Добавянето на стока/услуга към количката за пазаруване, при липса на завършване на Поръчката, не води до регистрация на поръчка, безусловно автоматичното резервиране на Стока/Услуга.
6.2. С попълването на Поръчката Купувачът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, необходими за процеса на покупка, са верни, пълни и верни към момента на заявяване на Поръчката.
6.3. С попълването на Поръчката Купувачът се съгласява, че Продавачът може да се свърже с него по всякакъв начин, който е наличен/одобрен от Продавача, във всяка ситуация, в която е необходимо да се свърже с Купувача.
6.4. Продавачът може да отмени поръчката, направена от Купувача, след предварително уведомление до Купувача, без последващо задължение на която и да е от страните към другата страна или без да е възможно да претендира обезщетение от другата страна в следните случаи:
6.4.1. неприемане от банката-издател на картата на Купувача на трансакцията, при онлайн плащане;

6.4.2. Анулиране на трансакцията от процесора на картата, одобрен от BACKMED, в случай на онлайн плащане;
6.4.3. данните, предоставени от Клиента/Купувача на Сайта, са непълни и/или неточни;

6.5. Купувачът има право да се откаже от Договора, т.е. да върне стока или да се откаже от Услугата в рамките на 14 календарни дни, без да се позовава на причина и без да поема никакви други разходи освен доставката. Така, съгласно OUG No 34/2014, периодът на връщане на стока или отказ от услуга изтича в рамките на 14 дни от:
в деня, в който Купувачът е владение на последната стока – ако Купувачът поръча няколко продукта чрез една поръчка, която ще бъде доставена отделно
деня, в който Купувачът е владение на последната стока или последната част – в случай на доставка на продукт, състоящ се от няколко партиди или части
6.6. Ако Купувачът реши да се откаже от Договора, той ще може да попълни формуляра за връщане, който е намерен онлайн на адрес:
https://bit.ly/341zrkX

6.7. Ако Клиентът/Купувачът поиска оттегляне от Споразумението в рамките на законовия срок за отказ от договора, той трябва да върне и подаръците, които са придружавали продукта. Ако поръчката е платена, Продавачът ще възстанови сумата в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомяването на Купувача за решението на Купувача да се оттегли от Договора. Сумата ще бъде върната по следния начин:
6.7.1. за Поръчки, платени чрез банкова карта – чрез възстановяване на средствата по сметката, от която е извършено плащането, или чрез получаване на ваучер със стойността на върнатия продукт;
6.7.2. за поръчки, платени с Op/iTransfer/-, чрез банков превод или чрез генериране на ваучер със стойността на върнатия продукт;
6.7.3. за платени поръчки чрез възстановяване на стойността на продукта по банковата сметка, предадена от клиента, или чрез генериране на ваучер със стойността на върнатия продукт.

6.8. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова (отворена опаковка, липсващи аксесоари, стоката е повредена), ние си запазваме правото да изискаме възстановяване на стоката в първоначалния й етап, в случай на което, или да покрием разликата в цената, получена от продажбата на продукта като повторно запечатан, или по искане на Купувача, ние ще изпратим стоката, разходите за доставка се поемат от Купувача.

Намаляване на стойността на върнатите стоки
Тъй като при продажбите от разстояние Купувачът не е в състояние да провери стоката преди сключването на договора, той има право да се откаже от договора. По същата причина Купувачът има право да тества и проверява закупените от него стоки до степента, необходима за определяне на естеството, характеристиките и дейността на стоката.
За да определи естеството, характеристиките и функционирането на стоката, Купувачът трябва да ги манипулира и да ги инспектира по същия начин, както би му било разрешено да прави в истински физически магазин. Например: Купувачът трябва само да опита върху дреха, а не да я носи по различни поводи.
Купувачът носи отговорност само за намаляването на стойността на стоката в резултат на манипулации, различни от необходимите за определяне на естеството, качествата и функционирането на стоките.
Ако Купувачът упражни правото си на отказ, след като е използвал стоката до степен, която надвишава лимита, необходим за определяне на тяхната същност, характеристики и начин на функциониране, Купувачът носи отговорност за всяко намаляване на стойността на стоката.

Аксесоарите (ръководства за потребителя, CD,кабели и др.) в кутията Good и оригиналната й опаковка са неразделна част от доброто. В резултат на това Купувачът е длъжен при упражняване на правото си на отказ от договора да я върне на оригиналната непокътната опаковка, защитена с опаковане с фолио за опаковане на стреч фолио или опакован в картонена кутия (без залепени етикети, без разфасовки, скъсване и т.н.) и заедно с всичките му аксесоари.
Връщат се стоки, показващи признаци на износване (петна, драскотини, завои, пукнатини, удари и т.н.) се приемат за връщане само след привеждането им в съответствие, включващо разходите за саниране, козметизиране, ремонтиране, подмяна на повредени части и привеждане в търговска форма за продажба като продукт reconed / Resealed. Крайната стойност се определя въз основа на стойността на частите, които ще се заменят, и на възстановителната работа или като разликата между първоначалната стойност на новия продукт и стойността на препродажба на използвания продукт.
Отговорност на Купувача е всяко намаление на стойността на стоките, което се дължи на манипулациите, различни от необходимите за определяне на естеството, качествата и функционирането на стоките. За по-голяма яснота, от общата цена на върнатата стока, Продавачът ще запази сума пари, представляваща намалението на стойността на Стоката пропорционално на 5% -50% от първоначалната стойност на Стоката, в зависимост от случая. Сумата на таксата за намаление ще бъде съобщена на Купувача при получаване на върнатата стока.

6.9. Ако поръчана от Купувача Стока и/или Услуга не може да бъде доставена от Продавача, Продавачът уведомява Клиента/Купувача за този факт и връща в сметката на Купувача възнаграждението за стоката и/или Услугата в срок от не повече от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е узнал за този факт или от датата, на която Купувачът изрично е изразил намерението си да прекрати Договора.

7. 7. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО НЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВО НА ОТКАЗ
7.1. От договора се освобождават:
7.1.1. договори за услуги, след пълното предоставяне на услугите, ако изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и след като е потвърдил, че е разбрал, че ще загуби правото си на отказ след като продавачът е изпълнил изцяло Договора;
7.1.2. доставката на Стоки и/или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които Продавачът не може да контролира и която може да се осъществи по време на карента;
7.1.3. доставката на Стоки, извършена съгласно спецификациите, представени от Купувача или ясно персонализирани;
7.1.4. доставката на стоки, които има вероятност да се влошат или изтекат бързо;
7.1.5. доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати по здравословни или хигиенни причини и които са били разпечатани от Купувача;
7.1.6. доставката на стоки, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други елементи;
7.1.7. доставката на алкохолни напитки, чиято цена е договорена към момента на сключване на договора, доставката на които не може да бъде извършена преди 30 (тридесет) дни и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които продавачът не може да контролира;
7.1.8. договори, при които Купувачът изрично е поискал от Продавача да отиде в дома си за извършване на спешни ремонтни работи или поддръжка. Ако при такова посещение Продавачът предоставя услуги, различни от изрично поисканите от Купувача, или предоставя стоки, различни от резервни части, необходими за извършване на поддръжка или ремонт, правото на отказ се прилага за тези Услуги или Допълнителни стоки;

7.1.9. доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или запечатани софтуер, които са разпечатани след доставката;
7.1.10. предоставяне на вестници, периодични издания и списания, с изключение на абонаментни договори за доставка на такива публикации;
7.1.11. предоставянето на цифрово съдържание, което не е доставено на материален носител, ако доставката започва с Изричното съгласие на Купувача и след като е потвърдил, че е разбрал, че ще загуби правото си на отказ.
8. 8. Поверителност
8.1. BACKMED ще поддържа поверителността на информацията от всякакъв вид, която предоставяте. Разкриването на предоставената информация може да се извършва само при условията, посочени в настоящия документ.
8.2. Купувачът/Клиентът не може да прави публично изявление, промоция, прессъобщение или друго разкриване на трети лица по отношение на Поръчката/Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
8.3. Чрез предаването на информация или материали чрез този уебсайт Вие давате на Продавача неограничен и неотменим достъп до него, правото да използва, възпроизвежда, показва, променя, предава и разпространява тези материали или информация. Вие също така се съгласявате, че Продавачът може свободно да използва, за своя сметка, тази информация, идеи, концепции, ноу-хау или техники, които сте ни изпратили чрез Сайта. BACKMED няма да бъде предмет на задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, освен ако действащото законодателство не предвижда допълнителни спецификации.
9. 9. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
9.1. Купувачът / Потребителят/Клиентът може да променя по всяко време своя избор по отношение на Договора, предоставен на Продавача за търговски съобщения, съдържащ обща и тематична информация, включително информация за оферти или промоции, както следва:
9.1.2. чрез достъп до линка за отписване, показан в Получените от Продавача Търговски съобщения; Или
9.1.3. като се свържете с Продавача.
9.2. Чрез добавяне на стоки или Услуги в секцията "Моята кошница", Продавачът предоставя на Купувача/Потребителя Търговски съобщения относно:
– при промяна на цената на стоките или услугите, добавени в раздел "Моята кошница",
– на препоръки за стоки или услуги, подобни на тези, добавени в раздел "Моята кошница",
– за съществуването на стоки или услуги в раздел "Моята кошница", и
– Стоки за наличност на склад или услуги, добавени в раздел "Моята кошница".

9.3. При покупка на Стока или Услуга Продавачът ще предоставя на Купувача/Потребителя Търговски съобщения относно:
– предложенията за стоки или услуги, препоръчани да бъдат използвани във връзка с закупените стоки или услуги.
9.4. Клиентът/Потребителят може да се отпише по всяко време от Търговските съобщения, посочени в параграф 9.3. по-горе чрез достъп до връзката за отписване, показана в търговските съобщения, получени от BACKMED, или чрез свързване с BACKMED в това отношение.
9.5. Също така, за да подобрим предлагането на Стоки и Услуги и опита за закупуване, ще използваме Вашите данни. проучвания и проучвания на общественото мнение. Информацията, получена от тези проучвания на пазара и проучвания на общественото мнение, няма да бъде използвана за рекламни цели, а само в посочените по-горе. Вашите отговори проучвания на пазара и проучвания на общественото мнение няма да бъдат свързани с вашата самоличност. те ще бъдат публикувани. Можете да възразите срещу използването на данни за целите на проучването на пазара и на проучването на общественото мнение по всяко време, като влезете във връзката за отписване, показана в съобщението или като се свържете с BACKMED.

10. 10. ФАКТИЧЕСКО ПЛАЩАНЕ – ПЛАЩАНЕ 
10.1. Цените на Стоките и Услугите, посочени на сайта на www.BACKMED.bg, включват Т.В.А. съгласно действащото законодателство.
10.2. Цената, начинът на плащане и крайният срок за плащане са посочени във всяка поръчка. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за доставените Стоки и Услуги, като задължението на Купувача да предостави цялата необходима информация за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
10.3. Продавачът изпраща на Купувача фактурата, свързана с Поръчката, съдържаща стоки и/или услуги,
10.4. За правилното съобщаване на фактурата, свързана с Поръчката, Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаване на фактурата

10.5. С изпращането на Поръчката Купувачът се съгласява да получава фактури в електронен формат по електронна поща, на посочения в Поръчката или физически (в рамките на пакета) електронен адрес.

10.6. Ако не получите тази информация в рамките на 48 часа от получаване на поръчката, моля, уведомете ни на имейл адреса: contact@BACKMED.bg.

10.7, Начини на плащане, приети от BACKMED са: Плащане с кредитна или дебитна карта, Плащане наложен платеж при доставка, авансово плащане чрез платежно нареждане.

10.7.1. Плащане с кредитна или дебитна карта
Можете да въведете данни за плащане в момента на подаване на поръчката си с валидна кредитна или дебитна карта.
Данните за платежната карта на Потребителя/Купувача няма да бъдат достъпни за BACKMED, нито ще бъдат съхранени от BACKMED или от обработващия плащанията, интегриран в Сайта, а само от институцията за разрешаване на транзакции или от друго лице, упълномощено да предоставя услуги за съхранение на данни за идентификация на карти, за което ще бъде информиран потребителят/купувача за самоличност, преди въвеждането на данните.
Субектът, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на данни от карти, е PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, компания, създадена и функционираща в съответствие с ЛЮКСЕМБУРГ, регистрирана на следния адрес: L-1150 Люксембург.

10.7.2. Наложен платеж при доставка
Можете да изберете да заплатите в брой при доставка, когато получите стоката. За този начин на плащане е възможно BACKMED да начислява допълнителна такса, сумата, която ще бъде представена в секцията "My Basket" преди поръчката да бъде завършена.

10.7.3. Авансово плащане чрез нареждане
Ако желаете да платите стоката, която желаете да поръчате предварително чрез нареждане за плащане, моля, посочете това в раздел "Забележки" на страницата "My Basket" в момента, когато правите поръчката на сайта.
След като направите поръчката, ще получите по електронна поща фактурата и всички необходими данни за плащането. Моля, имайте предвид, че поръчаната стока ще бъде изпратена само след като парите са въвели бекмед сметката, посочена във фактурата.

11. 11. ЖИВИ СТОКИ
11.1. Условията за доставка на стоки и услуги, продавани от BACKMED, са посочени в раздел Доставка и
11.2. Продавачът ще осигури правилното опаковане на стоките и ще осигури предаването на придружаващите документи.
11.3. Продавачът ще достави Стоките и Услугите само на територията на Румъния.

12. 12. Гаранции
12.1. Всички стоки, търгувани от BACKMED, с изключение на "Запаметени стоки", се ползват от гаранционни условия в съответствие с приложимото законодателство и търговските политики на производителите. Стоките са нови (с изключение на повторно запечатани стоки) в оригиналната опаковка и са с произход от източници, разрешени от всеки производител.

12.2. При стоки, продадени и доставени от BACKMED, гаранционните сертификати се издават или директно от производителя, или издадени от S. C. SHOPPER KINGDOM S.R.L.

12.3. Липсата на гаранционен сертификат за продукта трябва да се докладва в рамките на 48 часа от получаването на ПРОДУКТА на електронния адрес contact@backmed.bg. Всяко последващо сезиране няма да бъде взето предвид.

12.4. Оплаквания за недостатъци на закупения ПРОДУКТ/ПРОДУКТ може да се прави на email:contact@backmed.bg или по телефона на 031.005.0131

12.5. КЛИЕНТЪТ има задължението да потвърди и да спазва разпоредбите, съдържащи се в гаранционното удостоверение, в противен случай съществува риск от загуба на гаранцията на продукта.

12.6. Документи:
Сертификат за гаранция на продукти с обратно приложение - изтегляне
Гаранция за съответствие на продукти с обратно съответствия - изтегляне
Декларация за съответствие - изтегляне13. 13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОКИ
13.1. Собствеността на Стоката се прехвърля при доставката, след като бъде извършено плащане от Купувача на посоченото в Поръчката място (разбиране чрез доставка - подпис на получаване на транспортния документ, предоставен от куриера, или подпис за получаване на данъчната фактура в случай на доставки, извършени от персонала на Продавача).


14. 14. Отговорност

14.1. Продавачът не може да носи отговорност за каквито и да е вреди, които купувачът или трето лице може да понесе в резултат на изпълнението на което и да е от задълженията на Продавача по Поръчката и за щети, произтичащи от използването на Стоките и Услугите след доставката, и по-специално за тяхната загуба.

14.2. BACKMED не носи отговорност за каквито и да е вреди, които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада в резултат на използването на продуктите, предлагани на пазара на Сайта

14.3. Този сайт е създаден изключително с информационна цел и не цели да осигури диагностика, лечение или профилактика на което и да е заболяване. Сайтът не замества професионалните медицински услуги, предоставяни от специалисти. 

14.4. Ако имате или подозирате медицински проблеми, препоръчваме преди всичко да се консултирате с лекар. Сайтът не е заместител на консултации и медицински предписания. 

14.5. Всички продукти, предлагани на пазара от САЙТА, трябва да бъдат коригирани от квалифициран техник или персонал. в противен случай, Shopper Kingdom srl не носи отговорност.

14.6. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на повреда на продуктите, както е описано от производителите или доставчиците.16. 16. ПРЕДВАРИТЕЛНОТОLUCRATION НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ХАРАКТЕРА
16.1. Моля, прегледайте Политиката за поверителност относно обработването на лични данни, която е част от настоящия документ.

17. 17. "Бисквитки" ФОЛС
17.1. Вижте Политиката за бисквитките, която е част от настоящия Документ.

18. 18. 
ОСНОВНА МОЩНОСТ

18.1. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако такова неизпълнение на срокове и/или по съответния начин, изцяло или частично, се дължи на форсмажорно събитие. Непреодолима сила е непредвидимото събитие, извън контрола на страните и което не може да бъде избегнато.
18.2. Ако в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на настъпване на събитието събитието не спре всяка от страните, тя има право да уведоми другата страна за пълното прекратяване на договора, без да е възможно да претендира за други вреди.

19. 19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
19.1. Този договор е предмет на римското право. Всички спорове, възникнали между продавача и потребителите / купувачите, ще бъдат решени по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентните румънски съдилища в Букурещ.

  • Оригинални Оригинални продукти
  • Премиум качество
  • Две години гаранция
  • Безплатна доставка